Meestoof in eigendom verkregen

Miniatuur meestoof

Het museum heeft recent het miniatuurmodel van de meestoof in bezit verkregen. Het model, tot voor kort in bruikleen, laat zien hoe de geoogste meekrap wordt gedroogd en tot poeder wordt gestampt.

Bekijk de vaste tentoonstellingen

Collectie vaste tentoonstellingen

Image