Aanbidding der Koningen

In de loop van 2014 heeft het Cultuurhistorisch Museum Texel het schilderij De Aanbidding der Koningen verworven van het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Met subsidie van Gemeente Texel en bijdragen van het Texelfonds, Stift en TESO werd het paneel weer in zijn oude glorie hersteld. De gehele restauratie is te zien in een video presentatie.

Dit paneel hing gedurende enkele eeuwen op een prominente plek in de rooms-katholieke schuilkerk(en) in Den Burg. Generaties Texelaars kenden het. Bij het gereedkomen van de nieuwe moderne kerk in 1863 werd het als ouderwets en niet bij de moderne tijd passend, verbannen naar een zolder, daar ontdekt door de oprichters van het bisschoppelijk museum in Haarlem en vervolgens verhuisd naar het Museum Catharijneconvent.

Bekijk de vaste tentoonstellingen

Collectie vaste tentoonstellingen

Image