Watersnoodramp 1 februari 1953

Een indringende reportage van de ramp die zich op 1 februari afspeelde in Polder ‘De Eendracht’
Al in de avond van 31 januari 1953 werd de situatie kritiek voor de dijk van het poldertje ‘De Eendracht’. Dit lag aan de waddenzeekant van Texel ten zuiden van De Cocksdorp. Opzichter Ten Hoorn riep de dijkwacht op. In de vroege ochtend sloegen de golven overal over de dijk heen en om kwart over acht brak hij. De polder liep snel vol. Het water verraste een groep per bus bij een boerderij aangevoerde vrijwilligers. Toen het gevaar duidelijk werd, vluchtten ze naar de dijk van polder Eierland, verder landinwaarts. Langs die dijk lag echter een extra lage strook land. De stroming was hier heel sterk. Zelfs de bus werd door het snel stijgende water van de weg af de sloot in gesleurd.
Het kostte 6 mensen het leven, waarvan 5 uit het dorp De Waal.

Bekijk de vaste tentoonstellingen

Collectie vaste tentoonstellingen

Image